เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เทศบาลตำบลโพนพิสัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service : OSS)
burst_mode PHONPHISAI TODAY
การเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ รอบที่ 3 และลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
ส.ค.ส.ปีใหม่
ศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก และงานประเพณีแข่งขันเรือยาว12-30ฝีพาย ประจำปี2565 28 ตุลาคม - 6พฤศจิกายน นี้ ณ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย!
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกัน ริมตลิ่งแม่น้ําโขง เนื่องในวันจักรี ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
สวัสดีปีใหม่ 2566
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก และแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี2565 10-18 ตุลาคม นี้ ณ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย!
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
เอกสารประเมินความพึงพอใจ(แบบสอบถาม) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66

camera_roll วิดีโอกิจกรรมและงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview20
folder_open สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file รายงานผลการประเมินความพึงพอใจไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๖) grade
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file สรุปผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file สรุปผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34

folder_open ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส

บุคลากรภายใน
folder_open ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรี
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรี
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาล
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาล

สถิติ sitemap
วันนี้ 59
เดือนนี้7,925
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)65,146
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ