เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

https://www.phonphisai.go.th _ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑-๓ _

สมัครลงทะเบียน
security การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน
insert_drive_file กิจกรรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามโครงการมหกรรมคนเทศบาลตำบลโพนพิสัยสุขภาพดีสู่ปีที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file กิจกรรมการพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้แก่ประชาชนในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file กิจกรรมเดินรณรงค์โรคไข้เลือดออกในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file กิจกรรมคัดกรองป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file กิจกรรมการวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก และวัดรอบเอวของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แก่ประชาชนในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file กิจกรรมบริการน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file กิจกรรมประกวดอาหารสะอาด รสชาติอร่อย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนในเขตเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 283