messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service : OSS)
burst_mode PHONPHISAI TODAY
เทศบาลตำบลโพนพิสัย โดย ท่านนายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ได้จัดงาน"MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ณ.ชุมชนจุมพลเมือง ......
การเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ รอบที่ 3 และลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
ส.ค.ส.ปีใหม่
ศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก และงานประเพณีแข่งขันเรือยาว12-30ฝีพาย ประจำปี2565 28 ตุลาคม - 6พฤศจิกายน นี้ ณ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย!
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกัน ริมตลิ่งแม่น้ําโขง เนื่องในวันจักรี ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
สวัสดีปีใหม่ 2566
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การจัดตั้งชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29

camera_roll วิดีโอกิจกรรมและงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder_open สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๖) grade
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
สรุปผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
สรุปผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

folder_open ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส

บุคลากรภายใน
folder_open ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรี
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรี
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาล
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาล

สถิติ sitemap
วันนี้ 17
เดือนนี้2,116
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)98,639
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ