messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
wallpaper ประวัติเทศบาลตำบลโพนพิสัย
ประวัติเทศบาลตำบลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สุขาภิบาลจุมพล ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลจุมพล เป็น เทศบาลตำบลจุมพล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้เปลี่ยนชื่อจาก เทศบาลตำบลจุมพล เป็น เทศบาลตำบลโพนพิสัย เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙