messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
dvr ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาส ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยภาคเรียนที่ 1/2566 อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2566ไตรมาส 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเรียบริมโขง หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 13 ตำบลจุมพล จังหวัดหนองคายฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยภาคเรียนที่ 2/2565 อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้แก่นักเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยภาคเรียนที่2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 101
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้แก่นักเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยภาคเรียนที่1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่นักเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยภาคเรียนที่1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 216
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 218
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 224
rss_feed จ้างเหมาทำซุ้มประตูทางเข้า - ทางออก พร้อมป้ายไฟประดับ (LED Neon Flex) ถนนคนเดินเทศบาลตำบลโพนพิสัย Naga walking street (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 254
rss_feed จ้างปรับปรุงบ่อทิ้งขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลโพนพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 283
rss_feed จ้างปรับปรุงบ่อทิ้งขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลโพนพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 291
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพล ภาคเรียนที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 267
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 283
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 267
rss_feed จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมระบบเสียงตามสายเทศบาลตำบลโพนพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 289
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 328
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ในช่วงภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 292
rss_feed ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ในช่วงภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 286
rss_feed จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 324
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 362
rss_feed ซื้อวัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 356
rss_feed ซื้อวัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติอเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 306
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ในช่วงภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 343
rss_feed ประกวดราคาจ้างจ้างเอกชนดำเนินการโครงการกำจัดมูลฝอยแบบบูรณาการในระบบปิด (โพนพิสัย-หนองคาย) ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 372
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ไตรมาสที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 414
1 - 32 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1