messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder กิจกรรม/โครงการ
find_in_page การดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 61
การบริหารจัดการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเทศบาลตำบลโพนพิสัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 52
find_in_page แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 65
find_in_page กิจกรรมที่ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 78
กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 52
แผนการดำเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 96
ฐานข้อมูลตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 62
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1