messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
picture_as_pdf วินัยการเงินการคลังของรัฐ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ อปท
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ 


การจัดทำบัญชี : ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับเงินขาดบัญชี