เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เทศบาลตำบลโพนพิสัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder_open ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรบฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาตำพลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรบฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่องแต่ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรบฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาตำพลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรบฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาตำพลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรบฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
1 - 20 (ทั้งหมด 83 รายการ) 1 2 3 4 5