messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
security การพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน
กิจกรรมการล้างท่อระบายน้ำที่อุดตันจากไขมันและเศษอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลจากแกนนำสุขภาพในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
กิจกรรมสุ่มตรวจดัชนีชี้วัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนร่วมกับองค์กรของรัฐ อสม.และแกนนำสุขภาพชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
โครงการตรวจสุขภาพในชุมชน (แบบเคาะประตูบ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
กิจกรรมการล้างส้วมให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะของอสม. ร่วมกับแกนนำวันส้วมโลก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
โครงการบริการสุขภาพภาคประชาชนบริเวณ จุดผ่อนปรนไทย-ลาว poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1