เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เทศบาลตำบลโพนพิสัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
security การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
insert_drive_file กิจกรรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและนวดฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต ตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ดูแลและติดตามเยี่ยมบ้านเชิงรุกในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file กิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file กิจกรรมให้ความรู้อาหารสะอาด รสชาติอร่อย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file กิจกรรมให้ความรู้ด้วยการแจกแผ่นพับ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
insert_drive_file กิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
insert_drive_file กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตชีวิตยืนยาว poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file กิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและเด็กในวัยเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1