messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
burst_mode PHONPHISAI TODAY
ประชาสัมพันธ์ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ "ฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ฟรี ฝ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฟรี" โดยเทศบาลตำบลโพนพิสัย ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนพิสัย ณ สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลโพนพิสัย[14 มิถุนายน 2564]
นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ออกพื้นที่พบปะ อสม. เพื่อสร้างความมั่นใจและรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ COVID-๑๙ อีกทั้งยังมอบประกันภัยโควิด-๑๙ ให้แก่ อสม. ทุกคน...[1 มิถุนายน 2564]
นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีโพนพิสัย/ประธานชมรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด หนองคาย จัดโดย...[28 พฤษภาคม 2564]
นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย เชิญชวนพี่น้อง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ COVID - ๑๙[19 พฤษภาคม 2564]
นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศบาลตำบลโพนพิสัย พร้อมคณะผู้บริหารแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา[6 พฤษภาคม 2564]
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ นายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย พร้อมคณะ ร่วมถวายพานพุ่มเนื่องในงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์...[7 เมษายน 2564]
ประชาสัมพันธ์จากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย ก่อนวันเลือกตั้งห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก และจัดเลี้ยงสุรา ตั้งแต่ วันทึ่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. จนถึง วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.[23 มีนาคม 2564]
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เขต ๒ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย[18 มีนาคม 2564]
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เขต ๑ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย[18 มีนาคม 2564]
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย[18 มีนาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 41 - 50 (ทั้งหมด 74 รายการ)