messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
burst_mode PHONPHISAI TODAY
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565[12 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565[28 กรกฎาคม 2565]
การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565[13 กรกฎาคม 2565]
ต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมคณะตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดจุดผ่อนปรนชายแดน ไทย - ลาว อำเภอโพนพิสัย - เมืองปากงึม[21 มิถุนายน 2565]
กิจกรรม Kick Off การจัดทำถังขยะเปียก ลดภาวะโลกร้อน [8 มิถุนายน 2565]
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล[3 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 [3 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”[19 พฤษภาคม 2565]
โครงการจิตอาสาพระราชทานพัฒนาพื้นที่โพนพิสัย เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕[5 พฤษภาคม 2565]
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[3 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 11 - 20 (ทั้งหมด 74 รายการ)