messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกัน ริมตลิ่งแม่น้ําโขง เนื่องในวันจักรี ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียด : นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกัน ริมตลิ่งแม่น้ําโขงเนื่องในวันจักรี ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ โดยอําเภอโพนพิสัย กําหนดจัดขึ้น ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานนาคาเบิกฟ้า ๑ และบริเวณตลาดนัดจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว หมู่ที่ ๑ ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ผู้โพส : admin