ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

ชื่อไฟล์ : KkoPaHkFri32137.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้