ชื่อเรื่อง : สมัครลงทะเบียน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญานาค อ.โพนพิสัยจังหวัดหนองคาย ในเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (กรณีไม่ได้ฉีดวัคซีน ต้องมีผลตรวจหาเชื้อ โควิด ๑๙ จากโรงพยาบาลเท่านั้น) ……. ด่วน รับจำนวนจำกัด……
รายละเอียด : สมัครลงทะเบียน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญานาค อ.โพนพิสัยจังหวัดหนองคาย ในเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถลงทะเบียนได้ ๑.ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม ๒. หรือมีผลตรวจหาเขื้อ - ไม่พบเขื้อใน ๗๒ ชั่วโมง
ชื่อไฟล์ : Y9Kxff6Fri14045.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้