ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อไฟล์ : InvrwpcTue113536.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้