messager
 
เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
การเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ รอบที่ 3 และลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
รายละเอียด : วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13 30 น. นายสรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ รอบที่ 3 และลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ทั้งนี้จังหวัด ได้แจ้งแนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการเชิงรุกแนวใหม่ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้อง สำรวจการจัดการถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน (ข้อมูลเดิม) (RE -X-RAY) ตามข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ในการนี้ เทศบาลตำบลโพนพิสัย ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ฯ ทั้ง 10 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ
ผู้โพส : admin