เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

https://www.phonphisai.go.th _ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑-๓ _

สมัครลงทะเบียน
ประชาสัมพันธ์ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ "ฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ฟรี ฝ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฟรี" โดยเทศบาลตำบลโพนพิสัย ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนพิสัย ณ สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลโพนพิสัย
รายละเอียด : ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๑) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง โครงการอบรมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสนุขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 263