เทศบาลตำบลโพนพิสัย contact_phone ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
โพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

https://www.phonphisai.go.th _ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑๗๑๑-๓ _

สมัครลงทะเบียน
ศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ "หลักสูตรประสิทธิภาพพลังงานในสำนักงาน" ณ ห้องประชุม สุนทรธรรมธาดา สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้ารับการถ่ายทอด จำนวน ๔๓ คน โดยมี นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย เป็นประธานเปิดการถ่ายทอดฯ และนายสมพงษ์ สายยนต์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) กล่าวรายงาน
รายละเอียด : วันพุธ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรม โครงการถ่ายทอดเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ "หลักสูตรประสิทธิภาพพลังงานในสำนักงาน" ณ ห้องประชุม สุนทรธรรมธาดา สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้ารับการถ่ายทอด จำนวน ๔๓ คน โดยมี นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย เป็นประธานเปิดการถ่ายทอดฯ และนายสมพงษ์ สายยนต์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) กล่าวรายงาน และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด เช่น คัดกรองผู้เข้าฝึกอบรมทุกคน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายสรร สุนทรธนากุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย
นายเสถียร สีสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 207